Paweł Pęczek

 

 

 

Pozyskanie na realizację inwestycji środków pomocowych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, jest szansą, a czasami wręcz jedyną drogą do realizacji przedsięwzięć, w przypadku których wymagane nakłady przewyższają możliwości inwestorów.

Wymagania instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie środków są wysokie, a przy tym specyficzne. Mając na uwadze większą pewność pozyskania środków można skorzystać z pomocy osób, które zawodowo zajmują się wykonywaniem tego typu zadań.

 

Oferta

Doradztwo w dziedzinie oczyszczania ścieków

Pozwolenia wodnoprawne

Studia wykonalności

Doświadczenie

Kontakt

 

 

 http://www.Peczek.com

 

ooo