Paweł Pęczek

 

 

 

Wybrane przykłady prac realizowanych samodzielnie lub w zespołach:

-  technologia i rozwiązania
oczyszczania ścieków                                cd...

-  operaty wodnoprawne                              cd...

 

 

Oferta

Doradztwo w dziedzinie oczyszczania ścieków

Studia wykonalności

Pozwolenia wodnoprawne

Doświadczenie

Kontakt

 

 

 http://www.peczek.com

 

ooo

 

 

 

 

technologia i rozwiązania oczyszczania ścieków

 

·        koncepcja modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie

·        koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

·        koncepcja i projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Jugowicach (pow. wałbrzyski)

·        materiały przetargowe oraz ocena ofert na realizację oczyszczalni w Krakowie (OŚ Płaszów), w Szczecinie (OŚ Pomorzany), w Bydgoszczy (OŚ Kapuściska), w Pruszkowie, w Łomży, w gminie Potok Górny

·        analizy rozwiązań technologicznych dla zakładu utylizacyjnego SARIA Małopolska Sp. z o.o. Oddział Przewrotne, dla Browarów Warka Sp. z o.o., Naftobazy w Koluszkach

·        ekspertyza rozwiązania komór fermentacyjnych w GOŚ w Łodzi

·        ocena rozwiązania koncepcyjnego OŚ dla miasta Grójca

 

 

 

 

operaty wodnoprawne (na pobór wód i odprowadzanie ścieków do środowiska oraz do urządzeń kanalizacyjnych) oraz wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (w zakresie gospodarki wodno-ściekowej) dla:

 

·        Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku

·        Elektrociepłowni Warszawskich S.A. – Zakład Elektrociepłownia Żerań

·        Składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla

·        SITA Polska, składowisko odpadów komunalnych w Szprotawie i w Rymaniu

·        Cementowni  "Chełm"

·        ORLEN OIL w Płocku

·        BASELL ORLEN w Płocku

·        ORLEN Asfalty w Płocku

·        Petrochemii Blachowni S.A.

·        Zakładów Chemicznych "Alwernia"

·        Zakładów Chemicznych SIARKOPOL Tarnobrzeg Sp. z o.o.

·        Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.

·        Huty Stali Jakościowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli

·        Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A.

·        Przedsiębiorstwa Handlowego BIMs Plus Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

·        Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A.

·        Zakładów Chemicznych Wizów S.A.

·        Linde Gaz Polska Sp. z o.o. - Tlenownia LINDE przy Hucie Warszawa

·        Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział w Elblągu

·        Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.