Paweł Pęczek

 

 

 

Szanowni Państwo!

Doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej pracy zawodowej pozwala mi przedstawić ofertę współpracy obejmującą szereg zagadnień w dziedzinie
gospodarki wodno-ściekowej:

-  wybór technologii i rozwiązań oczyszczania ścieków

-  operaty wodnoprawne

-  studia wykonalności i aplikacje do funduszy oczrony środowiska

-  przebudowa i likwidacja melioracji

-  kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu

-  ocena pracy istniejących podczyszczalni i oczyszczalni

Zapewniam, że każdy Klient zostanie przeze mnie potraktowany w sposób szczególny. Dołożę wszelkich starań, aby rozwiązać nurtujące Państwa problemy.

 

Oferta

Doradztwo w dziedzinie oczyszczania ścieków

Studia wykonalności

Pozwolenia wodnoprawne

Doświadczenie

Kontakt

 

 

 http://www.Peczek.com

 

ooo